• 7.6.2023

Ikääntyessä ja kunnon heiketessä, monelle vanhukselle tai heidän läheisilleen tulee pelko kotona pärjäämisestä.  Kuulo saattaa heikentyä, muisti reistailla ja liikkuminenkaan ei ole enää aina ihan vakaata. Kotihoidon tukipalvelut ovat nimenomaan sitä varten, että heikentynyt fyysinen kunto ei olisi esteenä kotona asumiselle, vaan siellä voisi asua niin kauan kun mahdollista.

Kotipalvelu Hoivailo toimii pääkaupunkiseudun alueella hyvinvointialueiden hyväksymänä palvelutuottajana. Palveluseteli on hyvinvointialueen myöntämä maksusitoumus, jolla voi ostaa palveluja kotiin hyvinvointialueen hyväksymiltä, yksityisiltä palveluntuottajilta. Palveluseteli myönnetään tarvearvioinnin perusteella ja se on henkilökohtainen. Arviointikäynnillä, kunnan työntekijä arvioi hoidon ja avun tarpeen.

Palveluseteli voidaan myöntää, mikäli avuntarve on säännöllistä vähintään kerran viikossa ja yli kahden kuukauden ajan. Palvelusetelillä voidaan maksaa osa asiakkaan tarvitsemista yksityisen palveluntuottajan palveluista.

Palveluseteliä voi käyttää muun muassa seuraavien Kotipalvelu Hoivailon tarjoamien palveluiden yhteydessä:

  • ikääntyneiden kotihoito / kotipalvelu
  • yli 65-vuotiaiden omaishoidon tuen kotiin annettava hoito
  • henkilökohtaisen avustajan palvelut

Hyvinvointialue määrittelee palvelusetelin arvon ja sen ylimenevältä osuudelta kotiin tilatun palvelun maksu jää asiakkaan itsensä maksettavaksi. Palveluseteli on tarkoitettu tiettyä palvelua varten. Näitä palveluita voivat olla kotisiivous, kotihoito, omaishoitajan vapaapäivä tai henkilökohtaisen avustajan palvelut. Kun olette saanut palvelusetelin tai haluatte muuten apua kotiinne, tulemme mielellämme käymään ja keskustelemaan keinoista, joilla voimme parhaiten tukea teidän tai omaisenne kotona asumista mahdollisimman pitkään.