• 29.1.2021
Suomessa vuonna 2016 voimaan astuneen YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen tarkoituksena on taata vammaisille ihmisille täydet ihmisoikeudet, estää syrjintä ja edistää esteettömyyttä. Sopimuksella taataan vaikeavammaisten henkilöiden oikeus henkilökohtaiseen apuun.
Henkilökohtainen apu on vammaispalvelulain mukaista palvelua, joka kohdistuu kotona ja kodin ulkopuolella tehtäviin toimiin, jotka vaikeavammainen ihminen tekisi itse, muttei niistä vammansa tai sairautensa vuoksi selviä. Vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua.
Henkilökohtaisen avun tarkoituksena on auttaa vaikeavammaista ihmistä toteuttamaan omia valintojaan
– päivittäisissä toimissa, kuten pukeutumisessa, liikkumisessa, kotitöiden teossa tai asiointi käynneillä
– opiskelussa
– harrastuksissa
– yhteiskunnallisessa osallistumisessa
– sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.
Sosiaalityöntekijä tekee päätöksen henkilökohtaisen avun tuntimääristä vaikeavammaisen ihmisen palvelutarpeen arvion perusteella. Jotta myönnetyt tunnit vastaisivat vaikeavammaisen ihmisen todellista tarvetta, on palvelutarpeen arvion teon yhteydessä tärkeää tuoda esille avuntarve mahdollisimman tarkasti.
Kun olet saanut päätöksen henkilökohtaisesta avusta, voit itse päättää mistä hankit palvelusi ja mitä palveluita haluat sekä miten avustaminen tulee tapahtumaan. Vaikeavammainen henkilö toimii siis työnantajana. Tärkeää on huolehtia siitä että myönnetty tuntimäärä ei ylity.
Henkilökohtaisen avun palvelusetelillä voit hankkia hyvinvointialueen hyväksymiltä palveluseteli tuottajilta henkilökohtaisen avun palveluita ilman omavastuuosuutta.
Hoivailon henkilökohtaiset avustajat ovat koulutettuja ja ammattitaitoisia, hyvän asiakaspalvelukokemuksen aikaansaavia osaajia jotka palvelevat asiakkaita kunnioituksella ja arvostuksella. Kunnioitamme asiakkaiden itsemääräämisoikeutta ja arvostamme jokaisen kodin arvoja. Teemme yhteistyötä hyvässä hengessä asiakkaan etu mielessä.
Varaa ilmainen kartoituspuhelu/kartoituskäynti:
040 721 6555