Omaishoitajan vapaat

  • 6.2.2024

Omaishoitaja on henkilö, joka huolehtii sairaasta, vammaisesta tai ikääntyvästä läheisestään. Yleensä, omaishoitajalla on 2-3  lakisääteistä lomapäivää kuukaudessa. Omaishoitajan jaksamisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää että hänellä on mahdollisuus säännöllisiin vapaapäiviin.Me Kotipalvelu Hoivailossa tarjoamme turvallista hoivaa ja huolenpitoa näiden vapaa päivien ajaksi omaishoitajan huilatessa ja kerätessä voimia. Luotettavan sijaisen ansiosta, omaishoitaja voi huoletta rentoutua

Palvelusetelillä apua kotiin

  • 7.6.2023

Ikääntyessä ja kunnon heiketessä, monelle vanhukselle tai heidän läheisilleen tulee pelko kotona pärjäämisestä.  Kuulo saattaa heikentyä, muisti reistailla ja liikkuminenkaan ei ole enää aina ihan vakaata. Kotihoidon tukipalvelut ovat nimenomaan sitä varten, että heikentynyt fyysinen kunto ei olisi esteenä kotona asumiselle, vaan siellä voisi asua niin kauan kun mahdollista.

Henkilökohtainen avustaja

  • 29.1.2021

Suomessa vuonna 2016 voimaan astuneen YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen tarkoituksena on taata vammaisille ihmisille täydet ihmisoikeudet, estää syrjintä ja edistää esteettömyyttä. Sopimuksella taataan vaikeavammaisten henkilöiden oikeus henkilökohtaiseen apuun. Henkilökohtainen apu on vammaispalvelulain mukaista palvelua, joka kohdistuu kotona ja kodin ulkopuolella tehtäviin toimiin, jotka vaikeavammainen ihminen tekisi itse,