Kotihoito (Helsinki) sairaanhoitajan tai lähihoitajan toteuttamana: Voinnin seuranta(mm. verenpaineen mittaus) aamu/iltatoimet, suihkutus, siirtymiset(esim.pyörätuoliin)